H a f j e l l P a n o r a m a

Hytteeierforeningen

Organisasjonsnummer: 990 438 676

Introduksjon

Introduksjon

Velkommen til hjemmesiden for hytteeieforeningen Hafjell Panorama

Her finner du informasjon fra styre i Hytteeierforeningen, våre vedtekter, årsmøte, veiavtale etc.

Vår mailadresse er: hytteeierforeningen@hafjellpanorama.no


Værmeldingen for Hafjell finner du her Hafjellværet

Flere aktuelle nettsteder finner du under "Nyttige linker "

Informasjon til medlemene

Protokoll fra Årsmøte HHP 2014

Protokolle finner du her


Vedrørende krav om feiestige fra brannvesenet.

Som det fremgår av årsmøteprotokollen 2014 trenger ikke de som har torvtak på hytta feiestige.


Informasjon vedrørende reguleringsplan

Det har vært en rekke henvendelser om å endre reguleringsplanen for Hafjell Panorama. På årsmøte fremmes derfor forslag om å utrede forskjellen på eksisterende reguleringsplan for Panorama i forhold til reguleringsplanen for de øvrige hyttefeltene.

Det blir på årsmøte holdt foredrag med PowerPoint presentasjon for å gi hytteeierne orientering om dette. Så blir det opp til neste årsmøte å behandle spørsmålet om endring, herunder betydningen dette får positivt eller negativt. Jfr. hytteeierforeningens vedtekter §9.


HHP styret ved

Tor Henning Pedersen


Årsmøte Pellestova 16. april

Årsmøte for Hytteeierforeningen Hafjell Panorama avholdes på PELLESTOVA onsdag 16. april. Innkalling med saksliste, styrets beretning og regnskap finner du på lenkene under:


Invitasjon til årsmøte 2014

Styrets beretning 2013-2014

Regnskap og revisjonsberetning 2013-2014

Velkommen på Pellestova kl. 18

Styret i HHP


Invitasjon til nyttårsmarkering 2013-2014

Hytteeiere og gjester er igjen invitert til vår tradisjonsrike nyttårsmarkering på Panoramaplassen.

Vel møtt - det blir som vanlig fakkeltog og fremmøte på plassen kl. 17.15


Invitasjonen finner du her


Felling av trær i Hafjell Panorama

som tidligere påpekt må felling av trær utenom egen tomt avtales med grunneier. En oversikt over alle grunneiere av friområdene våre er lagt ut under avsnitt "Hytteområde". MERK: Det er Hytteeierforeningen, d.v.s. vi hytteeiere, som er grunneier i friområdene rundt nedfartsløypa merket med lys blå i kartet, så her er felling av trær opp til oss selv!


Vegetasjon i Hafjell Panorama

Fra starten av var store deler av Hafjell Panorama preget av snauhogst, spesielt nord på feltet. Etter hvert gror det til med busker og trær, noe som er positivt for skjerming for vind og vær. Men for tett tilvekst skjermer også for sol og utsikt. Styret i HHP oppfordrer derfor hytteeierne om å holde tilveksten på et akseptabelt nivå slik at vi ikke mister "panoramaeffekten" i området.

Det er den enkelte hytteeier som styrer tilveksten på egen tomt. Merk at felleing av trær på friområdene må avklares med grunneier. Du finner en oversikt over grunneiere av friområder her


Veivedlikeholdsavtalen finner du her . Avtalen ble i årsmøte 2013 vedtatt fornyet for tre år, d.v.s. til 2016.


Elektronisk kommunikasjon - rask og billig

Som informert på tidligere årsmøter vil styre kun benytte hjemmesiden for informasjon til medlemene. Alle medlemmer bes derfor om å sjekke hjemmesiden fra tid til annen. Medlemmer som har registrert sin e-mail-adresse (ca. 75 %) vil når det er lagt ut vesentlig ny informasjon på hjemmesiden få en påminnelse om dette.

Kun årlig giro for årskontigent/veivedlikehold/brøyting vil nå bli sendt ut med brevpost.

Melding av adresseendring eller salg

Har du fått ny hjemmeadresse, solgt eller kjøpt hytte eller tomt i Hafjell Panorama, vennligst fyll inn skjema på denne linken og send inn. Melding om endring til Hytteeierforeningen Hafjell Panorama

NB: Husk å oppgi adressen dette gjelder i Hafjell Panorama


Startsiden | Hytteområde | Årsmøte | Vedtekter- priser | Veivedlikehold | Nyttige linker | Kontakt | Top
© Copyright Hytteeierforeningen Hafjell Panorama , all rights reserved.