Vedtekter for HHP

Her finner du vedtektene for Hytteeierforeningen Hafjell Panorama

Vedtekter for HHP

Vedtekter for HHP

Vedtektene for hytteeierforeningen HHP finner du her

Priser 2019 - 2020

På årsmøte 17/4 2019 ble det besluttet et ekstraordinørt medlemsbidrag for 2019 på kr. 1.000,-


Medlemskap i Hytteeierforeningen Hafjell Panorama er obligatorisk for alle hytteeiere. Medlemskontigenten for 2019-2020 er av årsmøtet 2018 avholdt på Pellestova 17/4 2019 vedtatt øket med kr. 350 til kr.1.500,- . Økningen skyldess at bidrag til skiløyper ble vedtatt øket til kr. 850, som for øvrige hytteforeninger i området.


For vedlikehold og brøyting av våre fellesveier betaler alle hytteeiere mr. 1.780,-


I tillegg kommer avtalt brøyting av privatinnkjøringer og parkeringsplasser etter prislisten under:

1 parkeringsplass (kun i forbindelse med 30m elller 60m) kr. 390,-

2 parkeringsplasser (minimum brøytelengde) kr. 885,-

3 parkeringsplasser kr. 1.320,-

4 parkeringsplasser kr. 1.760,-

Inntil 30 m brøyting privatvei kr. 975,-

Inntil 60 m brøyting privatvei kr. 1.300,-


Brøytemannskapene (Firma Gunnar Bjørge) har tilgjengelig liste med avtalte brøytelengder pr. hytte.

Endringer i privatbrøyting kan avtales av hver hytteeier, enten ved henvendelse til Gunnar Bjørge eller til veiansvarlig i HHP. Ny brøytelengde vi da bli gjort gjeldende for neste sesong.


Medlemskontigent, veivedlikehold og brøyting faktureres årlig i mai.


Startsiden | Hytteområde | Årsmøte | Vedtekter- priser | Veivedlikehold | Nyttige linker | Kontakt | Top
© Copyright Hytteeierforeningen Hafjell Panorama , all rights reserved.