Linker

Mailadresse for Hytteeierforenigen

Styre i Hytteeierforeningn Hafjell Panorama 2018-2019

- FREDERICK SCHAEFER - (avløser Lynnebakken) - gjenvalg 1 år

- TORE BRAATE - ikke på valg

- HANS JØRGEN ANDERSEN - ikke på valg

- THOR HANNING PEDERSEN - ny 2019

- PER OTTO DYB - ny 2019

- BJØRN STORDRANGE - ny 2019


Vara:

TORE LYNNEBAKKEN - valgt for 1 år

Regnskapsfører for HHP

Bjørn Vidar Granum

Telefon: + 47 90 16 39 92

E-mail


Kontaktperson for veivedlikehold og brøyting

Gunnar Bjørge

Telefon: 47 900 47 874

Mail: gunnar@byggdeal.no

Webmaster

Valgkomite

Jarle Krakk (til 2020)

Lars Falao (til 2020)

Tom Adolfsen (fra 2021)

Revisor

Odd R. Øie


Startsiden | Hytteområde | Årsmøte | Vedtekter- priser | Veivedlikehold | Nyttige linker | Kontakt | Top
© Copyright Hytteeierforeningen Hafjell Panorama , all rights reserved.
Pure SEO CMS website builder and design software