Veiavtale og brøyting

Avtale om veivedlikehold og brøyting 2010 - 2016

Veiavtale for Hafjell Panorama 2017 - 2018

 Veiavtale for Hafjell Panorama 2017 - 2018

Veiavtalen med Gunnar Bjørge er oppdatert og fornyet til 2019, behandlet i årsmøte 2016.


Avtale veivedlikehold og brøyting 2016 - 2019


Priser for vedlikehold og brøyting av våre fellesveier er vist i fanen "Vedtekter - priser" over.


Merk at vi sender ut en årlig samlefaktura for medlemskontigenten, vedlikehold og brøyting av fellesveier og brøyting av privatveier - etter vintersesongen.Rapporter fra veibefaring

Hovedveiene fra Øyer og opp til Panorama

Fra E6 til "Bjørgekrysset" (krysset på toppen etter "hårnålsvingen") er fylkesvei, hvor Mesta er ansvarlig for brøyting/strøing

Ansvarlig for Hundersetervegen fra "Bjørgekrysset" og opp er Hundersetervegen-Nysetervegen veiselskap.

Merk: telefonen ved bommen skal gi kontakt med brøyteansvarlig for Hundersetervegen!


Startsiden | Hytteområde | Årsmøte | Vedtekter- priser | Veivedlikehold | Nyttige linker | Kontakt | Top
© Copyright Hytteeierforeningen Hafjell Panorama , all rights reserved.